Minimálny rozmer: 130 x 130 mm
Maximálny rozmer: 2250 x 1250 mm

a) Tvary výfrezov - všetky dvierka sú vyrobené z jedného kusu materiálu.

Tvar S08 - imitácia skladaných dvierok s latkovou výplňou (nie je možná výroba atypických šírok).
Tvar S023 - treba dodržiavať výškový modul 144 mm.

Poznámka - štvor a šesť mriežka sa robí len pri výfrezoch S01 - S04.

b) Rozmery - v objednávke sa udávajú výlučne v [mm] v poradí šírka x výška.

c) Zadná strana dvierok -  biela, čerešňa, buk, dub a kalvados. Výber dekóru je potrebné uviesť v objednávke. V prípade neuvedenia žiadneho dekóru bude zadná strana biela.

d) Smer vlákien - (kresby dreviny). Smer vlákien je u rozmeru výšky od 350 mm zvislo, pri rozmeroch výšky do 349 mm vodorovne. V prípade inej požiadavky je potrebné smer vlákie vyznačiť, viď príklad:


e) Pri rozmeroch so šírkou menšou ako 250 mm a výškou menšou ako120 mm sa nerobí výfrez do plochy.

f) V prípade potreby je nutné v objednávke vyznačiť otvor pre:
sklo [sk] ; štvor mriežku [4M] ; šesť mriežku [6M].
Možnosť frézovania rámu pre sklo a mriežok sa riadi technickými podmienkami výroby jednotlivých tvarov.

g) Vplyvom pnutia použitých materiálov môže dôjsť k priehybu výrobku - tolerancia je + - 4 mm na 1 bežný meter.

h) Z dôvodu maximálnej hranice teplotnej odolnosti lepidla (cca 80 - 90 °C) neodporúčame dvierka umiestňovať v blízkosti tepelných zdrojov (vstavaná rúra, šporák, atď.).

i) Údržba a čistenie - dvierka je možné čistiť z oboch strán bežnými saponátovými prostriedkami. Čistiace prostriedky nesmú obsahovať prímesi (drobné pevné látky), alebo sú vyrobené na chemickom základe, ktorý reaguje s PVC alebo narúša jeho štruktúru. Je dôležité, aby pri čistení dvierok nedošlo k zatečeniu vody do miest kde je odhalený materiál MDF (otvory na pánty, úchyty, otvor pre sklo atď.).