I. Všeobecné podmienky

a) Objednávky sa prijímajú výlučne písomnou formou - poštou, faxom, E-mailom, alebo osobne. Objednávka musí obsahovať: dátum, presný názov odberateľa, adresu fakturácie, adresu dodacieho miesta, meno objednávateľa, telefón (fax), IČO, DIČ, podpis (razítko).

b) Zmeny v objednávke
, prípadne jej stornovanie, je možné z výrobných dôvodov uskutočniť najneskôr do dvoch dní od doručenia objednávky.

c) Dodacie lehoty
- sú cca 2 týždne po obdržaní objednávky.

d)
Platba za tovar - zálohová faktúra, alebo pri odbere.